Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 17025:2005 droga do poprawy konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO AR ANDRZEJ ROSIAK

Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR ANDRZEJ ROSIAK

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
25 284.78
Wydatki kwalifikowalne: 
17 500.00
Dofinansowanie: 
8 750.00
w tym UE: 
7 437.50
Wkład własny: 
8 750.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-013/09
Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR ANDRZEJ ROSIAK
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-492

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu