Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy Komplex PPOŻ BHP s.c.

Nazwa beneficjenta: 
Komplex PPOŻ BHP SPÓŁKA CYWILNA Irena Kleśta, Wiesław Kleśta

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
22 564.00
Wydatki kwalifikowalne: 
19 000.00
Dofinansowanie: 
9 500.00
w tym UE: 
8 075.00
Wkład własny: 
9 500.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-015/09
Nazwa beneficjenta: 
Komplex PPOŻ BHP SPÓŁKA CYWILNA Irena Kleśta, Wiesław Kleśta
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-255

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu