Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008, HACCP drogą do poprawy konkurencyjności firmy Plast MOROZ Przetwórstwo tworzyw sztucznych Ryszarda Moroz

Nazwa beneficjenta: 
PLASTMOROZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
25 707.00
Wydatki kwalifikowalne: 
20 900.00
Dofinansowanie: 
10 450.00
w tym UE: 
10 450.00
Wkład własny: 
10 450.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-019/11
Nazwa beneficjenta: 
PLASTMOROZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu