Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008, ISO 3834 oraz PN-EN 1090 drogą do poprawy konkurencyjności firmy Mont-Bud sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Mont-Bud sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
97 107.64
Wydatki kwalifikowalne: 
78 685.00
Dofinansowanie: 
39 342.50
w tym UE: 
39 342.50
Wkład własny: 
39 342.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-024/12
Nazwa beneficjenta: 
Mont-Bud sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu