Implementacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy MENTOR Zdzisław Sabat

Nazwa beneficjenta: 
MENTOR Zdzisław Marcin Sabat

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
24 231.00
Wydatki kwalifikowalne: 
19 700.00
Dofinansowanie: 
9 850.00
w tym UE: 
9 850.00
Wkład własny: 
9 850.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-034/12
Nazwa beneficjenta: 
MENTOR Zdzisław Marcin Sabat
Miejscowość: 
m. Szczecin
Kod pocztowy: 
71-220

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu