Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy Marpo Sp.j.

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Mechaniczny Marpo M.Przygodzki i wspólnicy Spółka jawna

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
20 744.00
Wydatki kwalifikowalne: 
16 600.00
Dofinansowanie: 
8 300.00
w tym UE: 
7 054.98
Wkład własny: 
8 300.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-037/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Mechaniczny Marpo M.Przygodzki i wspólnicy Spółka jawna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-675

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu