Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000 drogą do poprawy konkurencyjności firmy NETCOM Szymanowski, Łabuńko Sp.j.

Nazwa beneficjenta: 
NETCOM Szymanowski, Łabuńko spółka jawna

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
24 024.50
Wydatki kwalifikowalne: 
20 125.00
Dofinansowanie: 
10 062.50
w tym UE: 
8 553.12
Wkład własny: 
10 062.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-055/08
Nazwa beneficjenta: 
NETCOM Szymanowski, Łabuńko spółka jawna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-011

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu