Implementacja SZJ wg wymagań normy EN ISO 9001:2008 jako ścieżka rozwoju i poprawy konkurencyjności Grupy Audytorskiej CONSILIUM Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
31 119.00
Wydatki kwalifikowalne: 
25 300.00
Dofinansowanie: 
12 650.00
w tym UE: 
12 650.00
Wkład własny: 
12 650.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-055/12
Nazwa beneficjenta: 
Grupa Audytorska CONSILIUM Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-375

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu