Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008 oraz ISO 3834 - 2 : 2007 drogą do poprawy konkurencyjności firmy SINKOS Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
SINKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
33 825.00
Wydatki kwalifikowalne: 
27 500.00
Dofinansowanie: 
13 750.00
w tym UE: 
13 750.00
Wkład własny: 
13 750.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-073/11
Nazwa beneficjenta: 
SINKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-015

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu