Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000 drogą do poprawy konkurencyjności firmy SCANWIR s.c. Rafał Pankowski, Łukasz Wojtkun

Nazwa beneficjenta: 
SCANWIR s.c. Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
31 590.75
Wydatki kwalifikowalne: 
26 687.50
Dofinansowanie: 
13 343.75
w tym UE: 
11 342.19
Wkład własny: 
13 343.75
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-074/08
Nazwa beneficjenta: 
SCANWIR s.c. Łukasz Wojtkun, Rafał Pankowski
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu