Poprawa konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych Targach AUTOMECHNIKA MOSCOW 2011 w terminie 24-27.08.2011r

Nazwa beneficjenta: 
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
75 768.26
Wydatki kwalifikowalne: 
63 104.94
Dofinansowanie: 
12 801.89
w tym UE: 
12 801.89
Wkład własny: 
50 303.05
% dofinansowania: 
20.29
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.02-32-043/11
Nazwa beneficjenta: 
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Dołuje
Kod pocztowy: 
72-002

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu