Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
35 756 815.86
Wydatki kwalifikowalne: 
28 715 515.00
Dofinansowanie: 
14 357 757.50
w tym UE: 
14 357 757.50
Wkład własny: 
14 357 757.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110