Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
8 662 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
8 657 080.00
Dofinansowanie: 
4 328 540.00
w tym UE: 
4 328 540.00
Wkład własny: 
4 328 540.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-003/12
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu