Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Nazwa beneficjenta: 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Miejsce realizacji

Zachodniopomorskie
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
280 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
280 000 000.00
Dofinansowanie: 
280 000 000.00
w tym UE: 
210 000 000.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.4. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP - Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.04-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
00-955

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu