Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciagu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań.

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 292 776.42
Wydatki kwalifikowalne: 
2 138 137.50
Dofinansowanie: 
1 603 603.11
w tym UE: 
1 603 603.11
Wkład własny: 
534 534.39
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540