Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
7 851 494.32
Wydatki kwalifikowalne: 
7 851 494.32
Dofinansowanie: 
5 888 620.74
w tym UE: 
5 888 620.74
Wkład własny: 
1 962 873.58
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu