Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Golczewo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
24 905 446.97
Wydatki kwalifikowalne: 
24 634 694.02
Dofinansowanie: 
24 634 694.02
w tym UE: 
12 317 347.50
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu