Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
19 080 877.66
Wydatki kwalifikowalne: 
18 398 070.22
Dofinansowanie: 
18 398 070.22
w tym UE: 
18 398 070.22
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540