Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police etap II

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
8 963 806.00
Wydatki kwalifikowalne: 
7 894 668.00
Dofinansowanie: 
7 894 668.00
w tym UE: 
7 894 668.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-001/14
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu