Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 207 611.35
Wydatki kwalifikowalne: 
5 806 900.07
Dofinansowanie: 
4 355 175.05
w tym UE: 
4 355 175.05
Wkład własny: 
1 451 725.02
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu