Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno - miasto
Sławno
Darłowo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
28 935 997.09
Wydatki kwalifikowalne: 
28 767 002.77
Dofinansowanie: 
28 767 002.77
w tym UE: 
14 383 501.85
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu