Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Węgorzyno

Powiat stargardzki:

Ińsko
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
13 147 621.42
Wydatki kwalifikowalne: 
12 931 110.11
Dofinansowanie: 
12 931 110.11
w tym UE: 
12 931 110.11
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-002/12
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu