Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Wartość ogółem: 
20 700 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
20 400 000.00
Dofinansowanie: 
13 425 000.00
w tym UE: 
13 425 000.00
Wkład własny: 
6 975 000.00
% dofinansowania: 
65.81
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-002/13
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu