Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
25 770 167.63
Wydatki kwalifikowalne: 
19 528 415.67
Dofinansowanie: 
14 646 311.75
w tym UE: 
14 646 311.75
Wkład własny: 
4 882 103.92
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-003/09
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540