Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 133 947.17
Wydatki kwalifikowalne: 
8 311 499.17
Dofinansowanie: 
6 233 624.37
w tym UE: 
6 233 624.37
Wkład własny: 
2 077 874.80
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu