Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pom.

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
38 635 491.22
Wydatki kwalifikowalne: 
38 589 400.61
Dofinansowanie: 
38 589 400.61
w tym UE: 
19 294 700.30
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-003/11
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540