Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
13 606 327.17
Wydatki kwalifikowalne: 
11 407 802.34
Dofinansowanie: 
8 555 851.07
w tym UE: 
8 555 851.07
Wkład własny: 
2 851 951.27
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540