Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
15 725 275.31
Wydatki kwalifikowalne: 
15 615 224.95
Dofinansowanie: 
15 615 224.95
w tym UE: 
7 807 612.47
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-004/11
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu