Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
14 279 793.52
Wydatki kwalifikowalne: 
12 460 534.70
Dofinansowanie: 
12 460 534.70
w tym UE: 
12 460 534.70
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-004/12
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu