Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Świeszyno
Wartość ogółem: 
29 082 967.00
Wydatki kwalifikowalne: 
24 550 000.00
Dofinansowanie: 
24 550 000.00
w tym UE: 
24 550 000.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-004/13
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu