Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Wierzchowo

Powiat wałecki:

Mirosławiec
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
13 287 964.64
Wydatki kwalifikowalne: 
13 204 280.11
Dofinansowanie: 
9 903 210.08
w tym UE: 
9 903 210.08
Wkład własny: 
3 301 070.03
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu