Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stara Dąbrowa
Chociwel
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Celem głównym projektu był rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców jak również poprawa atrakcyjności inwestycyjnej co zostało osiągnięte m.in. poprzez modernizację ciągu drogowego oraz budowę bezkolizyjnych skrzyżowań.
 
W wyniku przebudowy drogi osiągnięto następujące rezultaty:
- długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 13,212 km
- liczba przebudowanych skrzyżowań - 6 szt.
- liczba przebudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli - 6 szt.
- liczba przebudowanych miejsc postojowych - 1 szt.
- liczba wybudowanych zatok autobusowych - 2 szt.
 
Realizacja inwestycji umożliwiła przekierowanie ruchu turystycznego ze wschodniej części kraju drogą wojewódzką nr 142, co udrożniło bardzo obciążoną drogę krajową nr 3, która jest jedną z najczęściej użytkowanych tras w sezonie letnim w Polsce. Natężenie ruchu w okresie wakacyjnym sprawiało, iż główne arterie drogowe w województwie były zablokowane, uniemożliwiając normalną podróż. Przebudowa alternatywnych tras w okolicach Aglomeracji Szczecińskiej przyczyniła się do zmniejszenia obciążenia poszczególnych tras, co jest ważnym elementem obsługi ruchu turystycznego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
17 016 122.37
Wydatki kwalifikowalne: 
17 012 847.58
Dofinansowanie: 
9 135 625.15
w tym UE: 
9 135 625.15
Wkład własny: 
7 877 222.43
% dofinansowania: 
53.70
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu