Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 109

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 507 962.52
Wydatki kwalifikowalne: 
4 506 610.02
Dofinansowanie: 
2 441 681.30
w tym UE: 
2 441 681.30
Wkład własny: 
2 064 928.72
% dofinansowania: 
54.18
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu