Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
25 134 541.68
Wydatki kwalifikowalne: 
24 602 925.88
Dofinansowanie: 
18 452 194.41
w tym UE: 
18 452 194.41
Wkład własny: 
6 150 731.47
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-008/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu