Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin

Powiat koszaliński:

Sianów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
38 115 580.65
Wydatki kwalifikowalne: 
37 725 435.51
Dofinansowanie: 
34 944 961.65
w tym UE: 
28 191 483.64
Wkład własny: 
2 780 473.86
% dofinansowania: 
92.63
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu