Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Sławoborze
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 444 175.25
Wydatki kwalifikowalne: 
9 357 648.65
Dofinansowanie: 
7 133 762.33
w tym UE: 
7 133 762.33
Wkład własny: 
2 223 886.32
% dofinansowania: 
76.23
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540