Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Karnice
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
22 348 704.69
Wydatki kwalifikowalne: 
22 217 494.53
Dofinansowanie: 
16 663 120.89
w tym UE: 
16 663 120.89
Wkład własny: 
5 554 373.64
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.01-32-010/10
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu