Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń – Trzebieradz wyjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Świerzno

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Świerzno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 967 791.49
Wydatki kwalifikowalne: 
1 963 704.49
Dofinansowanie: 
1 178 222.69
w tym UE: 
1 178 222.69
Wkład własny: 
785 481.80
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Świerzno
Miejscowość: 
Świerzno
Kod pocztowy: 
72-405

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu