Budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe (ulica Świerkowa, Rzemieślnicza, Modrzewiowa, Sosnowa) w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Złocieniec

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Złocieniec
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Przedsięwzięcie polegało na budowie nawierzchni ulic i chodników na osiedlu Świerkowe w miejscowości Złocieniec.
 
Kluczowe elementy projektu:
1)      utwardzenie nawierzchni ulic na osiedlu Świerkowe,
2)      budowa chodników na tym osiedlu,
3)      uregulowanie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do istniejącego kolektora deszczowego.
 
Z uwagi na pewien juz zastany układ ulic na osiedlu Świerkowe oraz istniejące tam domki jednorodzinne zastosowane rozwiązania projektowe nie ingerowały w nowy przebieg ulic a jedynie polegały na podniesieniu bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko poprzez wykonanie nowej nawierzchni (zamiana nawierzchni gruntowej na twardą) wraz z odwodnieniem poprzez wykonanie wpustów ulicznych (kratki ściekowe) i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych chodników wzdłuż modernizowanych ulic.
 
Przedmiotowy projekt przyczynił się do rozwiązania problemów ludności, która do tej pory zmuszona była poruszać się po drogach nieutwardzonych, które nie posiadały chodników. Dzięki temu projektowi zwiększył się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo drogowe.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
754 000.43
Wydatki kwalifikowalne: 
619 938.67
Dofinansowanie: 
371 963.20
w tym UE: 
371 963.20
Wkład własny: 
247 975.47
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Złocieniec
Miejscowość: 
Złocieniec
Kod pocztowy: 
78-520

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu