Przebudowa drogi gminnej Krzesimowo - Stare Ślepce, gmina Sławoborze

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sławoborze

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Sławoborze
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 095 455.30
Wydatki kwalifikowalne: 
1 086 535.88
Dofinansowanie: 
651 921.52
w tym UE: 
651 921.52
Wkład własny: 
434 614.36
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-005/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sławoborze
Miejscowość: 
Sławoborze
Kod pocztowy: 
78-314