Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Sławoborzu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sławoborze

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Sławoborze
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
385 158.89
Wydatki kwalifikowalne: 
333 803.39
Dofinansowanie: 
200 248.64
w tym UE: 
200 248.64
Wkład własny: 
133 554.75
% dofinansowania: 
59.99
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-006/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Sławoborze
Miejscowość: 
Sławoborze
Kod pocztowy: 
78-314