Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki - Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 - etap I

Nazwa beneficjenta: 
Miasto i Gmina Barwice

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Barwice
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
630 303.25
Wydatki kwalifikowalne: 
628 497.50
Dofinansowanie: 
377 098.49
w tym UE: 
377 098.49
Wkład własny: 
251 399.01
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-008/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto i Gmina Barwice
Miejscowość: 
Barwice
Kod pocztowy: 
78-460