Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Białogardzki

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 649 596.40
Wydatki kwalifikowalne: 
2 178 143.95
Dofinansowanie: 
1 306 886.37
w tym UE: 
1 306 886.37
Wkład własny: 
871 257.58
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-010/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Białogardzki
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200