Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 357 333.35
Wydatki kwalifikowalne: 
4 674 783.54
Dofinansowanie: 
2 337 391.76
w tym UE: 
2 337 391.76
Wkład własny: 
2 337 391.78
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu