Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemidarżno Gmina Trzebiatów

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Trzebiatów

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 259 966.25
Wydatki kwalifikowalne: 
2 173 906.80
Dofinansowanie: 
1 086 569.54
w tym UE: 
1 086 569.54
Wkład własny: 
1 087 337.26
% dofinansowania: 
49.98
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-014/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Trzebiatów
Miejscowość: 
TRZEBIATÓW
Kod pocztowy: 
72-320