Przebudowa ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów

Nazwa beneficjenta: 
GMINA TRZEBIATÓW

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 312 771.08
Wydatki kwalifikowalne: 
994 495.47
Dofinansowanie: 
497 247.47
w tym UE: 
497 247.47
Wkład własny: 
497 248.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-015/09
Nazwa beneficjenta: 
GMINA TRZEBIATÓW
Miejscowość: 
TRZEBIATÓW
Kod pocztowy: 
72-320