Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Myśliborski

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 654 583.06
Wydatki kwalifikowalne: 
3 381 720.68
Dofinansowanie: 
1 690 860.33
w tym UE: 
1 690 860.33
Wkład własny: 
1 690 860.35
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-024/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Myśliborski
Miejscowość: 
Myślibórz
Kod pocztowy: 
74-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu