Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 554 743.03
Wydatki kwalifikowalne: 
2 492 369.59
Dofinansowanie: 
1 246 184.79
w tym UE: 
1 246 184.79
Wkład własny: 
1 246 184.80
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-029/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Policki
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010