Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul.Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) w Wałczu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 263 329.31
Wydatki kwalifikowalne: 
2 012 419.32
Dofinansowanie: 
1 006 209.66
w tym UE: 
1 006 209.66
Wkład własny: 
1 006 209.66
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-030/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu