Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Celem projektu była poprawa warunków bezpiecznego użytkowania ulic dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zamiana organizacji ruchu, upłynnienie potoków ruchu, umożliwiające redukcję okresowo tworzących się zatorów w ruchu drogowym na wlotach dróg podporządkowanych, uzyskanie drożności sieci komunikacyjnej, oraz podniesienie standardu podróży oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 
Budowa ronda przebiegała w istniejących już pasach technicznych przeznaczonych na ten cel – roboty polegały na dostosowawczej przebudowie i modernizacji istniejących konstrukcji do zakładanych funkcji i związanych z tym parametrów techniczno użytkowych.

Przy wykonaniu ronda wykonano m.in. następujące prace:
1. Przebudowa istniejących skrzyżowań ulic na skrzyżowanie typu małe rondo.
2. Zaprojektowanie koniecznego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt szerokości jezdni.
3. Przebudowa zjazdów na posesję oraz zatoki parkingowej.
4. Remont istniejących i budowa nowych chodników.
5. Wykonanie i renowacja istniejących trawników.
6. Wprowadzenie należytej funkcjonalności pasa drogowego z uwzględnieniem walorów estetyczno – wizualnych miejscowości ora podniesienie warunków bezpieczeństwa.

W wyniku realizacji inwestycji powstały następujące produkty:
1. Długość przebudowanych dróg- 327 m
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań - 5 szt.
3. Długość przebudowanych chodników - 436 m
4. Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych - 24 szt.
5. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej - 0,217 km
6. Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 73 szt.
7. Liczba przebudowanych miejsc postojowych - 3 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 785 028.35
Wydatki kwalifikowalne: 
1 018 556.05
Dofinansowanie: 
509 278.02
w tym UE: 
509 278.02
Wkład własny: 
509 278.03
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-031/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
STARGARD SZCZECIŃSKI
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej